V Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Otyń

w dniu 2019-01-23, godz. 15:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad V nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Otyń.

3.Projekt uchwały Rady Miejskiej Otyń w sprawie wysokości opłat oraz warunków zwolnienia od ponoszenia opłat z tytułu korzystania ze Żłobka „ Baśniowa Kraina” w Otyniu.

Głosowanie (Projekt uchwały Rady Miejskiej Otyń w...)

4.Projekt uchwały Rady Miejskiej Otyń w sprawie zmiany uchwały Nr LIX.57.2018 Rady Miejskiej Otyń z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie programu współpracy Gminy Otyń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

Głosowanie (Projekt uchwały Rady Miejskiej Otyń w...)

5.Projekt uchwały Rady Miejskiej Otyń w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Otyń na rok 2019.

Głosowanie (Projekt uchwały Rady Miejskiej Otyń w...)

6.Projekt uchwały Rady Miejskiej Otyń w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Otyń na lata 2019 -2022.

Głosowanie (Projekt uchwały Rady Miejskiej Otyń w...)

7.Zamknięcie V nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Otyń.