II SESJA RADY MIEJSKIEJ OTYŃ

w dniu 2018-11-29, godz. 13:30

1.OTWARCIE II SESJI RADY MIEJSKIEJ OTYŃ I STWIERDZENIE PRAWOMOCNOŚCI OBRAD.

2.PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD II SESJI RADY MIEJSKIEJ OTYŃ.

3.INFORMACJE PRZEWODNICZĄCEGO RADY O DZIAŁANIACH PODEJMOWANYCH W OKRESIE POMIĘDZY SESJAMI.

4.SPRAWOZDANIE BURMISTRZA OTYNIA Z DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH MIĘDZY SESJAMI.

5.INTERPELACJE I ZAPYTANIA.

6.ODPOWIEDZI NA INTERPELACJE I ZAPYTANIA.

7.PROJEKT UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ OTYŃ W SPRAWIE: POWOŁANIA KOMISJI REWIZYJNEJ.

Głosowanie (PROJEKT UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ OTYŃ W SP...)

8.PROJEKT UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ OTYŃ W SPRAWIE:WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI REWIZYJNEJ.

Głosowanie (PROJEKT UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ OTYŃ W SP...)

9.PROJEKT UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ OTYŃ W SPRAWIE: POWOŁANIA STAŁEJ KOMISJI ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA.

Głosowanie (PROJEKT UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ OTYŃ W SP...)

10.PROJEKT UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ OTYŃ W SPRAWIE: WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA.

Głosowanie (PROJEKT UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ OTYŃ W SP...)

11.PROJEKT UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ OTYŃ W SPRAWIE: POWOŁANIA STAŁEJ KOMISJI OŚWIATY KULTURY I SPRAW SOCJALNYCH.

Głosowanie (PROJEKT UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ OTYŃ W SP...)

12.PROJEKT UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ OTYŃ W SPRAWIE: WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI OŚWIATY KULTURY I SPRAW SOCJALNYCH.

Głosowanie (PROJEKT UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ OTYŃ W SP...)

13.PROJEKT UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ OTYŃ W SPRAWIE: POWOŁANIA STAŁEJ KOMISJI PORZĄDKU PUBLICZNEGO I HANDLU.

Głosowanie (PROJEKT UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ OTYŃ W SP...)

14.PROJEKT UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ OTYŃ W SPRAWIE: WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI PORZĄDKU PUBLICZNEGO I HANDLU.

Głosowanie (PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE: WYBORU PRZEWO...)

15.PROJEKT UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ OTYŃ W SPRAWIE: POWOŁANIA STAŁEJ KOMISJI PLANU BUDŻETU I FINANSÓW.

Głosowanie (PROJEKT UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ OTYŃ W SP...)

16.PROJEKT UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ OTYŃ W SPRAWIE: WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI PLANU BUDŻETU I FINANSÓW.

Głosowanie (PROJEKT UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ OTYŃ W SP...)

17.PROJEKT UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ OTYŃ W SPRAWIE: USTALENIA WYNAGRODZENIA BURMISTRZA OTYNIA.

Głosowanie (PROJEKT UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ OTYŃ W SP...)

18.PROJEKT UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ OTYŃ W SPRAWIE: ZMIANY UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY OTYŃ NA ROK 2018.

Głosowanie (PROJEKT UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ OTYŃ W SP...)

19.PROJEKT UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ OTYŃ W SPRAWIE: ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY OTYŃ NA LATA 2018-2022.

Głosowanie (PROJEKT UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ OTYŃ W SP...)

20.WOLNE WNIOSKI I INFORMACJE.

21.PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z OBRAD LIX I I SESJI RADY MIEJSKIEJ OTYŃ.

22.ZAMKNIĘCIE II SESJI RADY MIEJSKIEJ OTYŃ.