I Sesja Rady Miejskiej Otyń

w dniu 2018-11-22, godz. 12:00

1.Wręczenie zaświadczeń o wyborze radnego.

2.Otwarcie sesji.

3.Ślubowanie radnych.

4.Uchwalenie porządku obrad.

5.Wybór przewodniczącego Rady Miejskiej Otyń.

6.Wybór wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Otyń.

7.Wybór wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Otyń.

8.Ślubowanie wybranego Burmistrza Otynia.

9.Sprawy różne.

10.Zakończenie obrad I sesji Rady Miejskiej Otyń.